Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Per 1 januari 2020 treedt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ (WAB) in werking. Hiermee streeft het kabinet naar een nieuwe en betere balans op de arbeidsmarkt. Flexwerken wordt minder interessant en het aanbieden van contracten voor onbepaalde tijd wordt gestimuleerd.

In deze wet zijn belangrijke wijzigingen vastgelegd voor werkgevers. Hieronder zijn deze wijzigingen kort samengevat.

Veranderende WW-premies
Met de komst van de WAB wordt er een hoge en een lage WW-premie geïntroduceerd. Lage premies gelden voor medewerkers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behalve voor oproepovereenkomsten. De hoge premie wordt toegepast bij de medewerkers die een overeenkomst hebben voor bepaalde tijd en oproepkrachten.

Oproepkrachten
Als u oproepkrachten langer dan 12 maanden in dienst hebt, bent u verplicht hen een aanbod te doen voor een vast aantal uren per week. Het aantal uren moet u baseren op het gemiddelde van het aantal uren dat de oproepkracht de afgelopen 12 maanden per week heeft gewerkt. Let bij het aanbieden van een contract wel op de nieuw WW-premies, zoals hierboven genoemd.

Ketenregeling
In de huidige situatie mag u drie contracten in een periode van twee jaar aan uw medewerkers aanbieden. Daarna bent u verplicht om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden of afscheid te nemen van deze medewerker. Vanaf 1 januari 2020 wordt het zo dat u drie contracten in een periode van drie jaar mag aanbieden. Ook daarna geldt weer: aanstelling voor onbepaalde tijd of afscheid nemen.

Verandering in de transitievergoeding
Bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract wordt u verplicht om een transitievergoeding te betalen. De tijd dat iemand in dienst is geweest, bepaalt mede de hoogte van de transitievergoeding.

Payrollmedewerkers
Vanaf 1 januari 2020 hebben payrollmedewerkers recht op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO die voor alle medewerkers gelden van het bedrijf waar de payrollmedewerker voor werkt.

Compensatie slapende dienstverbanden
Werkgevers die een medewerker met een slapend dienstverband uit dienst melden, moeten een transitievergoeding betalen. Vanaf 1 april 2020 kun u de uitbetaalde transitievergoeding claimen bij het UWV. Deze vergoeding wordt dan geheel of gedeeltelijk door het UWV aan de werkgever terugbetaald.

Bovengenoemde punten vragen voor 1 januari 2020 aandacht en het TijssenTeam zal u daarin gaan ondersteunen!

Het TijssenTeam is gestart met een inventarisatie wat deze regels voor u tot gevolg hebben. Voordat de nieuwe wet intreedt, nemen wij contact met u op als er verdere acties voor u of uw medewerkers noodzakelijk zijn.