Vooringevulde aangifte

Ook dit jaar geeft Tijssen Accountants haar klanten de mogelijkheid om gebruik de maken van de vooringevulde aangifte (VIA). Deze VIA machtiging is kort gezegd een machtiging waarmee er gebruik gemaakt kan worden van de vooringevulde aangifte.

Door inzicht te krijgen in bij de Belastingdienst bekende gegevens zal de kwaliteit van de aangifte nog verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt de kans verkleind dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat ze uw aangifte corrigeren.

Heeft u een machtigingsbrief van de Belastingdienst ontvangen? Stuur deze brief dan zo snel mogelijk naar info@tijssen-accountants.nl, zodat wij voor de activering kunnen zorgdragen.

Let op: de VIA activeringscode is beperkt geldig! Zorg er dus voor dat u de brief tijdig aan ons doorstuurt. De uiterste activeringsdatum vindt u op het formulier ‘Registratie machtiging intermediar goedkeuren’.