Vergeet de activeringscode van de VIA niet in te leveren!

Ook dit jaar maakt Tijssen Accountants weer gebruik van de vooraf ingevulde aangifte (VIA). De VIA machtiging is kort gezegd een machtiging waarmee er gebruik gemaakt kan worden van de vooraf ingevulde aangifte.

Door inzicht te krijgen in bij de Belastingdienst bekende gegevens zal de kwaliteit van de aangifte nog verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast wordt de kans verkleind dat de Belastingdienst achteraf vragen over de aangifte stelt of dat ze uw aangifte corrigeren. 

Heeft u een machtigingsbrief van de Belastingdienst ontvangen? Stuur deze brief dan zo snel mogelijk naar info@tijssen-accountants.nl, zodat wij voor de activering kunnen zorgdragen. 

Let op: de VIA activeringscode is beperkt geldig! Zorg er dus voor dat u de brief tijdig aan ons doorstuurt. De uiterste activeringsdatum vindt u op het formulier 'Registratie machtiging intermediar goedkeuren'.