Disclaimer Tijssen Accountants

De informatie in het e-mailbericht en de eventuele bijgevoegd bestanden zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is. Indien u niet de geadresseerde bent (of degene bent die verantwoordelijk is voor het verstrekken van dit bericht aan geadresseerde), wordt u hierbij op gewenste, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van die e-mailbericht en de eventuele bijgevoegde bestanden, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde.

Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend ons onmiddellijk op de hoogte te brengen (telefoon: 0488 - 48 39 22) en deze e-mail van uw computer te verwijderen zonder deze eerst te printen, door te sturen, te vermenigvuldigen of te publiceren.

Tijssen Accountants B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor virussen en de eventuele gevolgen en/of schade daarvan, in aanmerking nemende dat het de verantwoordelijkheid van de ontvanger is deze e-mail te scannen. Tenslotte wijzen wij u er nadrukkelijk op dat op de informatie in deze e-mail en de eventuele bijlage(n) geen accountantscontrole is toegepast, tenzij expliciet anders vermeld.

Direct contact opnemen

Stuur ons een mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Contact Opnemen