TijssenNieuws
Omzet- en winstcorrecties
Omzet- en winstcorrecties Over zogenaamde afroommodules in kassasystemen is enkele jaren geleden veel te doen geweest. Met behulp > lees meer ...
Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst
Hoger beroep ontbinding arbeidsovereenkomst Tegen een beschikking waarbij de kantonrechter een arbeidsovereenkomst ontbindt, staat hoger beroep bij > lees meer ...
Aansprakelijkheid werkgever
Aansprakelijkheid werkgever Als hoofdregel geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die een werknemer tijdens het > lees meer ...
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren
Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst met een werknemer te ontbinden wegens > lees meer ...
Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten
Internetconsultatie publicatie vergrijpboeten In een brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van belastingontduiking heeft de staatssecretaris van > lees meer ...
Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve
Afschrijvingstermijn bepalend voor afboeking herinvesteringsreserve Ondernemers die een bedrijfsmiddel verkopen voor een hogere prijs dan de boekwaarde, kunnen de > lees meer ...
Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering
Alsnog recht op zwangerschaps- en bevallingsuitkering De Centrale Raad van Beroep, de hoogste Nederlandse rechter op het terrein van sociale verzekeringen, > lees meer ...
Toepassing reisaftrek
Toepassing reisaftrek Wie in loondienst werkzaam is, heeft recht op reisaftrek als hij zijn woon-werkverkeer met openbaar > lees meer ...
Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek
Mogelijkheid intrekking ontbindingsverzoek Mag de kantonrechter de gelegenheid geven om een verzoek tot ontbinding in te trekken omdat hij van plan > lees meer ...
Maximum uurprijzen kinderopvang 2018
Maximum uurprijzen kinderopvang 2018 De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 > lees meer ...
Gastouder kan ondernemer zijn
Gastouder kan ondernemer zijn Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of > lees meer ...
Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd
Versoepeling financieringseisen hypotheek aangekondigd De Tijdelijke regeling hypothecair krediet stelt de inkomenscriteria voor het verstrekken van > lees meer ...
Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking
Internetconsultatie maatregelen belastingontduiking Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over voorgestelde maatregelen tegen > lees meer ...
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv
Vrijstelling overdrachtsbelasting voor aandelen in onroerendgoed-bv Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. > lees meer ...
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking
Loonkostenvoordelen treden op 1 januari 2018 in werking De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) vormt de bestaande premiekortingen voor oudere > lees meer ...
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018
Inkeerregeling wordt afgeschaft per 1 januari 2018 De inkeerregeling is bedoeld om belastingplichtigen, die een onjuiste of onvolledige aangifte hebben > lees meer ...
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen
Internetconsultatie aanpassing laag tarief btw voor geneesmiddelen Voor geneesmiddelen geldt het verlaagde btw-tarief van 6%. In een arrest uit 2016 heeft de Hoge Raad een > lees meer ...
Geen verlenging restschuldregeling
Geen verlenging restschuldregeling In 2013 stond 36% van de koophuizen in Nederland onder water. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger > lees meer ...
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet
Kostendelersnorm AOW verdwijnt uit de wet Alleenstaande AOW’ers hebben recht op een uitkering ter hoogte van 70% van het wettelijk minimumloon. > lees meer ...
Innovatiebox goedgekeurd
Innovatiebox goedgekeurd De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende > lees meer ...