TijssenNieuws
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering
Kamerbrief verzwaring toegang arbeidsongeschiktheidsuitkering De minister van Sociale Zaken heeft gereageerd op berichten in de media over verzwaring van de > lees meer ...
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad
Wetsvoorstel uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de Wet op de ondernemingsraden wijzigt. Door de > lees meer ...
Rulings procedureel niet altijd in orde
Rulings procedureel niet altijd in orde De Belastingdienst heeft onderzoek gedaan naar de gevolgde procedure bij de afgifte van ruim 4.000 > lees meer ...
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof
Conceptwetsvoorstel aanvulling partnerverlof In het Regeerakkoord is afgesproken om het verlof voor partners bij de geboorte van het kind uit te > lees meer ...
Kamervragen slapende dienstverbanden
Kamervragen slapende dienstverbanden Werkgevers kunnen de betaling van een transitievergoeding aan arbeidsongeschikte werknemers voorkomen > lees meer ...
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling
Geen verrekening neveninkomsten bij loondoorbetaling Een werknemer heeft gedurende een tijdvak van 104 weken recht op doorbetaling van loon bij > lees meer ...
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België
Dubbele belastingheffing pensioen grensarbeiders uit België De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over dubbele belastingheffing over > lees meer ...
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto
Overgangsregeling bijtelling privégebruik auto Sinds 1 januari 2017 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak ten minste 22% > lees meer ...
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020
Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020 Zoals bekend staat de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) op de nominatie om vervangen > lees meer ...
Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling
Goedkeuring toepassing eigenwoningregeling De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit een goedkeurende regeling gepubliceerd voor de > lees meer ...
Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting
Vertraging oplevering nieuwe automatiseringssytemen erf- en schenkbelasting Een aangifte schenkbelasting moet worden gedaan binnen twee maanden na afloop van het jaar waarin de > lees meer ...
Nieuw modelkoopcontract woningen
Nieuw modelkoopcontract woningen De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een nieuwe versie van het > lees meer ...
Vorming voorziening
Vorming voorziening In het zogenoemde baksteenarrest heeft de Hoge Raad geformuleerd aan welke eisen moet zijn voldaan om als > lees meer ...
Premieheffing tijdens onbetaald verlof
Premieheffing tijdens onbetaald verlof In antwoord op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad over de premieheffing heeft het Hof van Justitie > lees meer ...
Geen laag tarief voor parkeren
Geen laag tarief voor parkeren In een arrest uit 2006 heeft de Hoge Raad het bieden van parkeergelegenheid bij een attractiepark > lees meer ...
Verplicht privévermogen
Verplicht privévermogen Binnen de grenzen van de redelijkheid heeft een ondernemer de keuze om vermogensbestanddelen als zakelijk > lees meer ...
Kamervragen heffingskortingen buitenlanders
Kamervragen heffingskortingen buitenlanders Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen buitenlandse belastingplichtigen niet langer via de loonbelasting > lees meer ...
Belemmeringsverbod Waadi
Belemmeringsverbod Waadi De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) bevat een belemmeringsverbod. De uitlener van > lees meer ...
Verbouw kantoorpand tot woning
Verbouw kantoorpand tot woning Bij de verkrijging van een onroerende zaak moet in beginsel overdrachtsbelasting worden betaald. Het > lees meer ...
Planningsbrief ministerie van Financiën
Planningsbrief ministerie van Financiën De minister van Financiën heeft de jaarplanning voor 2018 van zijn ministerie naar de Tweede Kamer > lees meer ...