TijssenNieuws
Voortgang vervanging Wet DBA
Voortgang vervanging Wet DBA De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van > lees meer ...
Verkoopkosten deelneming
Verkoopkosten deelneming De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting moet voorkomen dat winsten van een > lees meer ...
Plan invoeren vliegbelasting
Plan invoeren vliegbelasting Het kabinet wil per 1 januari 2021 een belasting op vliegtickets invoeren. Bij voorkeur zou er een > lees meer ...
Belastingdeel heffingskortingen
Belastingdeel heffingskortingen De heffingskortingen voor de loon- en inkomstenbelasting bestaan uit een belasting- en een premiedeel. > lees meer ...
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste
Werkgever voldoet niet aan herplaatsingsvereiste Een arbeidsovereenkomst kan worden ontbonden als er een redelijke grond voor is, op voorwaarde dat > lees meer ...
Navordering wegens kwade trouw
Navordering wegens kwade trouw Navordering van belasting is mogelijk wanneer de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit of ter zake > lees meer ...
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv
Verkrijging aandelen onroerendgoed-bv Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald. > lees meer ...
Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting
Klok van uurwerkhersteller is reclame-uiting De Gemeentewet staat toe dat gemeenten reclamebelasting heffen. Dat is een belasting ter zake van > lees meer ...
Premiepercentage Zvw 2019
Premiepercentage Zvw 2019 De zorgverzekeringswet (Zvw) kent een hoge en een lage inkomensafhankelijke bijdrage. De hoge premie voor > lees meer ...
Vernieuwing rulingpraktijk
Vernieuwing rulingpraktijk De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de vernieuwde rulingpraktijk > lees meer ...
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval
Schade werknemer gevolg van arbeidsongeval De werkgever is in beginsel aansprakelijk voor schade die de werknemer tijdens de uitoefening van zijn > lees meer ...
Ontslag op staande voet
Ontslag op staande voet Ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel met verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Daarom > lees meer ...
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen
Niet voldaan aan administratieve verplichtingen Ondernemers zijn administratieplichtig. Dat houdt in dat zij een zodanige administratie van hun > lees meer ...
Vrachtwagenheffing
Vrachtwagenheffing Het kabinet heeft ingestemd met de uitgangspunten voor een in te voeren vrachtwagenheffing. De heffing > lees meer ...
Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019
Tabelcorrectiefactor en arbeidskorting 2019 De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van de > lees meer ...
Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend
Hoogte eigenwoningforfait 2019 bekend De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer de hoogte van het > lees meer ...
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans
Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans ingediend. De doelstelling van het > lees meer ...
Premiepercentages en maximumpremieloon 2019
Premiepercentages en maximumpremieloon 2019 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor > lees meer ...
Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan
Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het > lees meer ...
Btw-heffing kortingsbonnen
Btw-heffing kortingsbonnen Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van > lees meer ...