TijssenNieuws
Uitzondering partnerschap ex-pleegkind
Uitzondering partnerschap ex-pleegkind Voor de Wet IB 2001 en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) kan een kind jonger dan 27 > lees meer ...
Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract
Gevolgen einde dienstverband voor leasecontract Werkgevers, die aan werknemers een auto ter beschikking stellen, hanteren vaak gebruikersovereenkomsten > lees meer ...
Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen
Fictieve erfrechtelijke verkrijgingen De Successiewet bevat een aantal fictiebepalingen. Een van deze bepalingen merkt alles wat iemand ten > lees meer ...
Verrekening ingehouden loonheffing
Verrekening ingehouden loonheffing Loonbelasting wordt geheven door inhouding op het loon. De ingehouden loonheffing wordt als voorheffing > lees meer ...
Bpm bij huur buitenlandse auto
Bpm bij huur buitenlandse auto Voor het gebruik van de weg in Nederland met een auto door een inwoner van Nederland is in beginsel bpm > lees meer ...
Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen
Wetsvoorstel uitfasering aftrek geen of geringe eigenwoningschuld aangenomen De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld in 30 > lees meer ...
Premiepercentages 2018
Premiepercentages 2018 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor 2018 vastgesteld. Het > lees meer ...
Eindejaarstips eigen woning
Eindejaarstips eigen woning Controleer uw hypotheekGezien de lage rente die u krijgt op uw spaartegoed kan het aantrekkelijk zijn om > lees meer ...
Eindejaarstips schenken en erven
Eindejaarstips schenken en erven Vermogen overhevelen naar uw (klein)kinderen?Door tijdens uw leven (een deel van) uw vermogen over te > lees meer ...
Eindejaarstips voor ondernemingen
Eindejaarstips voor ondernemingen Optimaliseer investeringsaftrekDe kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, bedoeld om > lees meer ...
Eindejaarstips werkgevers
Eindejaarstips werkgevers Vergeet niet om WBSO aan te vragenVoor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) heeft u recht op een > lees meer ...
Eindejaarstips omzetbelasting
Eindejaarstips omzetbelasting Voorkom belastingrente door tijdig suppletieaangifte te doenOndernemers, die hun btw-aangifte over 2017 > lees meer ...
Eindejaarstips voor de dga
Eindejaarstips voor de dga Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer?De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening > lees meer ...
Eindejaarstips particulieren
Eindejaarstips particulieren Heeft u een pensioentekort?Als u een pensioentekort heeft, zijn de premies die u betaalt voor een > lees meer ...
Vermogenstoets zorgtoeslag 2018
Vermogenstoets zorgtoeslag 2018 Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomensafhankelijk, maar ook vermogensafhankelijk.
Met ingang > lees meer ...
Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling
Nota van wijziging afschaffing landbouwregeling De staatssecretaris van Financiën heeft een nota van wijziging ingediend op het wetsvoorstel ter > lees meer ...
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld
Afschaffing aftrek geen of geringe eigenwoningschuld Een fiscaal wetsvoorstel dat tot veel commotie leidt is de voorgenomen afschaffing van de aftrek wegens > lees meer ...
Kabinetsreactie op Paradise Papers
Kabinetsreactie op Paradise Papers Naar aanleiding van publicaties over de Paradise Papers heeft de staatssecretaris van Financiën een brief > lees meer ...
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting
Uitleg premier afschaffing dividendbelasting De minister-president heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamer om opheldering over bedrijven > lees meer ...
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen
Wetsvoorstel waardeoverdracht kleine pensioenen Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel betreffende de waardeoverdracht van kleine pensioenen in > lees meer ...