TijssenNieuws
Uitleg relatiebeding
Uitleg relatiebeding De vrije arbeidskeuze is een belangrijk recht van de werknemer. Bedingen, die de werknemer beperken in > lees meer ...
Verbouwing kantoorpand tot appartementen
Verbouwing kantoorpand tot appartementen Bij de levering van een onroerende zaak moet overdrachtsbelasting worden betaald. Het tarief van de > lees meer ...
Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020
Memorie van antwoord overige fiscale maatregelen 2020 De staatssecretaris van Financiën heeft de memories van antwoord inzake de tot het pakket > lees meer ...
Premiepercentages Zvw 2020 bekend
Premiepercentages Zvw 2020 bekend De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de > lees meer ...
Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend
Verzoek gedeeltelijke transitievergoeding te laat ingediend In de zogenaamde Kolombeschikking heeft de Hoge Raad geoordeeld dat onder omstandigheden een werknemer > lees meer ...
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 Bij de Tweede Kamer is het voorstel voor de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021 (Wps 2021) in > lees meer ...
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend
Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een > lees meer ...
Premiepercentages en maximum premieloon 2020
Premiepercentages en maximum premieloon 2020 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor > lees meer ...
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020
Eigenwoningforfait 0,6% in 2020 De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de indexering van het > lees meer ...
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen
Tweede Kamer heeft Belastingplan 2020 aangenomen De Tweede kamer heeft de wetsvoorstellen, die samen het pakket Belastingplan 2020 vormen, aangenomen. Ook > lees meer ...
Oude schuld volgt huis niet naar box 3
Oude schuld volgt huis niet naar box 3 De schulden die zijn aangegaan voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van een eigen woning > lees meer ...
Transitievergoeding
Transitievergoeding Met invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 ontstaat het recht op een > lees meer ...
Gebruik eHerkenning
Gebruik eHerkenning Particulieren maken gebruik van DigiD voor gegevensuitwisseling met de belastingdienst, zoals de aangifte > lees meer ...
Verbreking fiscale eenheid op verzoek
Verbreking fiscale eenheid op verzoek Wilt u per 1 januari 2020 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid halen? Zorg er > lees meer ...
Voorkom verliesverdamping
Voorkom verliesverdamping Ondernemingsverliezen in de inkomstenbelasting, die niet zijn verrekend met winsten van voorgaande jaren, > lees meer ...
Investeringsaftrek
Investeringsaftrek Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De > lees meer ...
Bijtelling auto van de zaak
Bijtelling auto van de zaak Voor het privégebruik van een auto van de zaak moet een bijtelling bij het loon van de werknemer > lees meer ...
Bijtelling privégebruik fiets
Bijtelling privégebruik fiets Wanneer een werknemer een fiets ter beschikking heeft gekregen van zijn werkgever, dan moet voor het > lees meer ...
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling
Benut de mogelijkheden van de werkkostenregeling Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers loon > lees meer ...
Doe tijdig suppletieaangifte
Doe tijdig suppletieaangifte Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2019 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven, > lees meer ...