TijssenNieuws
Naheffing parkeerbelasting
Naheffing parkeerbelasting In een procedure over een naheffingsaanslag parkeerbelasting is weer eens duidelijk geworden dat geld > lees meer ...
Geen werk, geen loon
Geen werk, geen loon De voor de betaling van loon geldende hoofdregel luidt: geen arbeid, geen loon. Er zijn uitzonderingen op > lees meer ...
Aanvragen subsidie praktijkleren
Aanvragen subsidie praktijkleren De subsidieregeling praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren om praktijk- en werkleerplaatsen > lees meer ...
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag
Ongeoorloofde afwezigheid reden voor ontslag In beginsel kan een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer niet rechtsgeldig opzeggen zonder > lees meer ...
Subsidie duurzame energie zorginstellingen
Subsidie duurzame energie zorginstellingen Zorginstellingen kunnen subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en voor het opwekken van > lees meer ...
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw
Afschrijvingsbeperking bedrijfsgebouw Bij de bepaling van de winst uit onderneming moet rekening gehouden worden met een beperking van de > lees meer ...
Geen aftrek voorbelasting business seats
Geen aftrek voorbelasting business seats Ondernemers hebben in beginsel recht op aftrek van de omzetbelasting die andere ondernemers voor > lees meer ...
Toepassing verleggingsregeling
Toepassing verleggingsregeling Volgens de Wet op de omzetbelasting is de ondernemer die een levering of dienst verricht in beginsel > lees meer ...
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar
Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op > lees meer ...
Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid
Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid De wet, die regelt dat het UWV bij beëindiging van een dienstbetrekking met een langdurig > lees meer ...
Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden
Omkering en verzwaring bewijslast vervallen niet door overlijden Wanneer een belastingplichtige niet op tijd of onvolledig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, kan > lees meer ...
Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen
Na inbreng onderneming in bv is er geen keuzevermogen Om te voorkomen dat door een onjuiste vaststelling van het eindvermogen van een onderneming over het > lees meer ...
Alternatieven btw-identificatienummer
Alternatieven btw-identificatienummer De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van het burgerservicenummer > lees meer ...
Problemen met loonkostenvoordeel na stage
Problemen met loonkostenvoordeel na stage De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over problemen met het niet toekennen > lees meer ...
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan
Tweede Kamer neemt compensatieregeling transitievergoeding aan De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dat werkgevers vanaf 2020 compenseert voor de transitievergoeding > lees meer ...
Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd
Geen aftrek voorbelasting als niet is geleverd Ondernemers moeten omzetbelasting berekenen over de vergoeding die zij aan hun afnemers in rekening > lees meer ...
Nationaal sportakkoord
Nationaal sportakkoord De minister van Sport heeft een akkoord gesloten met de sport, gemeenten en maatschappelijke organisaties > lees meer ...
Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast
Opbrengst verhuur tuinhuis niet belast Voor de heffing van de inkomstenbelasting worden de voordelen uit eigen woning gesteld op een forfaitair > lees meer ...
Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm?
Nieuwe of gebruikte auto voor de bpm? Over de vraag wanneer sprake is van een nieuwe of gebruikte auto voor de bpm heeft de Hoge Raad al > lees meer ...
Jeugd-LIV
Jeugd-LIV Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer, die voldoet aan de volgende drie > lees meer ...