TijssenNieuws
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut
Verbod opzegging bij ziekte niet absoluut Het arbeidsrecht kent een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst bij ziekte van de werknemer. > lees meer ...
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen
Afschaffing dividendbelasting gaat niet door: vervangende voorstellen Nadat Unilever liet weten het hoofdkantoor niet naar Nederland te verplaatsen heeft het kabinet > lees meer ...
Wijziging verdeling vermogen in box 3
Wijziging verdeling vermogen in box 3 Fiscale partners kunnen voor de belastingheffing hun vermogen in box 3 onderling verdelen in iedere > lees meer ...
Jachtkosten niet zakelijk
Jachtkosten niet zakelijk Zakelijke kosten komen ten laste van het resultaat van een onderneming. Op de ondernemer rust de > lees meer ...
Behandelschema Belastingplan 2019
Behandelschema Belastingplan 2019 Naar aanleiding van het bericht dat Unilever het hoofdkantoor niet naar Nederland verplaatst, heeft het > lees meer ...
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking
Verkoop certificaten tegen lage prijs geen schenking Schenkbelasting wordt geheven over de waarde van alles wat door een schenking wordt verkregen van iemand > lees meer ...
Kleindochter geen pleegkind van oma
Kleindochter geen pleegkind van oma De Wet op de inkomstenbelasting kent het begrip “pleegkind”, maar omvat geen nadere omschrijving van het > lees meer ...
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw
Geen uitzondering op verhoging laag tarief btw De staatssecretaris van Financiën is niet van plan om een uitzondering te maken op de voorgenomen > lees meer ...
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid
Internetconsultatie vernieuwing verdragsbeleid Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart ter voorbereiding op een vernieuwing van > lees meer ...
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019
Forfaitaire rendementen en heffingvrij vermogen 2019 In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Financiën de forfaitaire rendementen per > lees meer ...
Onterecht ontslag op staande voet
Onterecht ontslag op staande voet Een werkgever in de zorg ontsloeg een medewerker op staande voet wegens een onjuiste wijze van > lees meer ...
Aanpassing subsidie rijksmonumenten
Aanpassing subsidie rijksmonumenten De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van een debat met de Tweede Kamer > lees meer ...
Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet
Betaling zwart loon impliceert geen zwarte omzet Wanneer de Belastingdienst vaststelt dat een bedrijf zwarte lonen uitbetaald, leidt dat tot het opleggen > lees meer ...
Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium
Ondanks lage omzet toch voldaan aan urencriterium Een ondernemer heeft recht op zelfstandigenaftrek wanneer hij ten minste 1.225 uur per jaar besteedt aan > lees meer ...
Prinsjesdag 2018
Prinsjesdag 2018 Op Prinsjesdag 2018 heeft het kabinet Rutte III zijn eerste eigen Belastingplan gepresenteerd. Waar we > lees meer ...
Maatregelen inkomstenbelasting
Maatregelen inkomstenbelasting Het Belastingplan bevat maatregelen in box 1 van de inkomstenbelasting die moeten bijdragen aan > lees meer ...
Maatregelen loonbelasting
Maatregelen loonbelasting Looptijd 30%-regelingUit het buitenland afkomstige werknemers kunnen onder voorwaarden een belastingvrije > lees meer ...
Maatregelen vennootschapsbelasting
Maatregelen vennootschapsbelasting TarievenHet tarief in de vennootschapsbelasting gaat stapsgewijs omlaag naar 16% voor winsten tot en met > lees meer ...
Maatregelen omzetbelasting
Maatregelen omzetbelasting Laag tariefIn het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet het lage btw-tarief wil verhogen van > lees meer ...
Maatregelen dividendbelasting
Maatregelen dividendbelasting Dat de dividendbelasting wordt afgeschaft mag geen verrassing meer heten. Tegelijk met de afschaffing van > lees meer ...