TijssenNieuws
Kamerbrief positie bedrijfsarts
Kamerbrief positie bedrijfsarts De verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden ligt bij werkgevers en werknemers. De werkgever > lees meer ...
Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken
Geen animo voor stapsgewijs omzetten van hypotheken De Tweede Kamer heeft vorig jaar een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om in samenspraak > lees meer ...
Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland
Gebruik woning tijdens verblijf in buitenland De eigen woning van een belastingplichtige valt in box 1 van de inkomstenbelasting. Er moet een aan de > lees meer ...
Aansprakelijkheid werkgever
Aansprakelijkheid werkgever Werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Doen zij dat niet, dan zij aansprakelijk voor de > lees meer ...
Herinvesteringsreserve en emigratie
Herinvesteringsreserve en emigratie De Wet IB 2001 bevat een bepaling die tot gevolg heeft dat bij het overbrengen van vermogensbestanddelen > lees meer ...
Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap
Beleidsbesluit gevolgen huwelijksgoederengemeenschap De staatssecretaris van Financiën heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale > lees meer ...
Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt
Internetconsultatie wetsvoorstel maatregelen verbetering arbeidsmarkt De minister van Sociale Zaken heeft de internetconsultatie geopend voor een wetsvoorstel met maatregelen > lees meer ...
Aanzegverplichting
Aanzegverplichting Een werkgever moet een werknemer wiens tijdelijke arbeidscontract afloopt ten minste een maand van > lees meer ...
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Algemene Verordening Gegevensbescherming Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG is de opvolger > lees meer ...
Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling
Financiën publiceert voorstel wijziging kleineondernemersregeling Het ministerie van Financiën heeft een voorstel tot wijziging van de kleineondernemersregeling in de > lees meer ...
Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling
Kabinetsreactie evaluatie werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) is het systeem voor de behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de > lees meer ...
Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld
Afschaffing dividendbelasting wordt niet uitgesteld De minister van Financiën heeft in antwoord op Kamervragen gezegd dat het kabinet geen aanleiding ziet om > lees meer ...
Verrekening negatief verlofdagensaldo
Verrekening negatief verlofdagensaldo Wanneer een werknemer bij het einde van zijn dienstbetrekking een tegoed aan verlofdagen heeft, dan moet > lees meer ...
Overgangsregeling bijtellingspercentage
Overgangsregeling bijtellingspercentage De standaardbijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak is per 1 januari 2017 verlaagd van > lees meer ...
Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak
Forfaitaire bijtelling fiets van de zaak Om het woon-werkverkeer per fiets te stimuleren wil de staatssecretaris een bijtellingsregeling voor de > lees meer ...
Plannen regeerakkoord slecht voor mkb
Plannen regeerakkoord slecht voor mkb In een brief aan de bewindslieden van Financiën hebben vier organisaties van accountants en > lees meer ...
Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding
Kamerbrief evaluatie verevening pensioenrechten bij scheiding De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de tweede evaluatie van de Wet verevening > lees meer ...
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting vernietigd Betaald parkeren wordt vaak geregeld door het instellen van een gemeentelijke parkeerbelasting. Bij het > lees meer ...
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen
Compensatieregeling zwangerschapsverlof zelfstandigen De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen over de compensatieregeling voor zwangere > lees meer ...
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning
Paardensportaccommodatie geen onderdeel eigen woning De Wet IB 2001 merkt als een eigen woning aan een gebouw met aanhorigheden, voor zover dat aan de > lees meer ...