TijssenNieuws
Oplopende schuld dga
Oplopende schuld dga Als een bv aan haar aandeelhouder een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal > lees meer ...
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap
80-jarige niet te oud voor ondernemerschap De civielrechtelijke vorm van een overeenkomst is doorgaans bepalend voor de fiscale behandeling. Onder > lees meer ...
Discriminatie sollicitante
Discriminatie sollicitante De Algemene wet gelijke behandeling verbiedt ongelijke behandeling op basis van onder meer ras en > lees meer ...
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg
Box 3-heffing op basis werkelijk rendement nog ver weg Een van de plannen die in het regeerakkoord van het huidige kabinet zijn opgenomen is belastingheffing in > lees meer ...
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd
Einddatum tijdelijk arbeidscontract niet goed gecommuniceerd De ketenbepaling houdt in dat aan een werknemer niet meer dan drie elkaar opvolgende > lees meer ...
Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020
Laag tarief btw digitale boeken mogelijk per 1 januari 2020 In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de btw-behandeling van digitale boeken, kranten en > lees meer ...
Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%
Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7% Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun > lees meer ...
Overgangsrecht Brexit aangekondigd
Overgangsrecht Brexit aangekondigd Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU > lees meer ...
Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting
Geen toepassing meerdere verdeelsleutels bij bepaling aftrek voorbelasting De omzetbelasting, die drukt op goederen en diensten die zowel voor belaste prestaties als voor andere > lees meer ...
Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte
Maatregelen knelpunten loondoorbetaling bij ziekte Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee jaar > lees meer ...
Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet
Wetsvoorstel aanpassing Pensioenwet De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft aan in welke mate er bezittingen staan tegenover de > lees meer ...
Landelijke Landbouwnormen 2018
Landelijke Landbouwnormen 2018 De Belastingdienst heeft de Landelijke Landbouwnormen 2018 vastgesteld. Dit document bevat normbedragen > lees meer ...
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst
Door opschortende voorwaarde geen omzetting arbeidsovereenkomst Een werkgever deed aan een werkneemster het aanbod van een vast dienstverband na afloop van het lopende > lees meer ...
Kamervragen aangifte omzetbelasting
Kamervragen aangifte omzetbelasting De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de aangifte omzetbelasting en de daarmee > lees meer ...
Geen vermindering nageheven parkeerbelasting
Geen vermindering nageheven parkeerbelasting In de Gemeentewet is bepaald dat een naheffingsaanslag parkeerbelasting kan worden berekend over een > lees meer ...
Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever
Opzegging arbeidsovereenkomst door werkgever Voor opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever is vereist dat er een redelijke grond is > lees meer ...
Niet twee keer afschrijven op goodwill
Niet twee keer afschrijven op goodwill Goodwill, die een ondernemer heeft gekocht, wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en > lees meer ...
Schenking kort voor overlijden
Schenking kort voor overlijden Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt > lees meer ...
Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie
Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 > lees meer ...
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand
Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden > lees meer ...