TijssenNieuws
Zonder nieuw feit geen navordering
Zonder nieuw feit geen navordering Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit > lees meer ...
Beëindiging slapende dienstverbanden
 Beëindiging slapende dienstverbanden De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de > lees meer ...
Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang
Premiedeel heffingskorting naar tijdsgelang De algemene heffingskorting bevat een inkomstenbelasting- en een premiecomponent. De verschuldigde premie > lees meer ...
Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken
Naheffing motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken De houder van een motorrijtuig moet motorrijtuigenbelasting betalen. Het begrip motorrijtuig omvat > lees meer ...
Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers
Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de > lees meer ...
Ritten naar golfclub deels privé
Ritten naar golfclub deels privé De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring > lees meer ...
Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning
Twee appartementen vormen niet samen een eigen woning Een eigen woning is een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat de belastingplichtige, of personen die > lees meer ...
Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E
Inspectie SZW controleert op aanwezigheid RI&E De Arbowet bepaalt dat de werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers > lees meer ...
Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting
Vrijgesteld inkomen heeft geen invloed op algemene heffingskorting De algemene heffingskorting vermindert het bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Iedere > lees meer ...
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak
Gedeeltelijke aftrek voorbelasting woning door plaatsing zonnepanelen op dak Een ondernemer voor de omzetbelasting liet een woning bouwen waarop zonnepanelen werden geplaatst. Ook > lees meer ...
Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv
Beoordeling arbeidsverhouding bestuurder met management-bv Werknemer is de natuurlijke persoon die werkt in een privaatrechtelijke dienstbetrekking. Werknemers zijn > lees meer ...
Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde
Auto van de zaak als arbeidsvoorwaarde Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een werkgever met een beroep op een tussen partijen geldend > lees meer ...
Afwaardering vordering buitenlandse dga
Afwaardering vordering buitenlandse dga Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag > lees meer ...
Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde
Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende > lees meer ...
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever
Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit > lees meer ...
Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst
Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het > lees meer ...
Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling
Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot > lees meer ...
Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting
Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de > lees meer ...
Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast
Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter > lees meer ...
Wetsvoorstel bovenmatig lenen
Wetsvoorstel bovenmatig lenen Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat > lees meer ...