TijssenNieuws
Internetconsultatie regelgeving crowdfunding
Internetconsultatie regelgeving crowdfunding Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om > lees meer ...
Liever een oude auto van de zaak?
Liever een oude auto van de zaak? De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet > lees meer ...
Compensatieregeling zwangere zelfstandigen
Compensatieregeling zwangere zelfstandigen Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van > lees meer ...
Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd
Concurrentiebeding blijft overeind bij opzegging in proeftijd Een concurrentiebeding beperkt een werknemer in zijn mogelijkheden om na het einde van zijn > lees meer ...
Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto
Besparing bpm door invoer bijna nieuwe auto Voor de berekening van de bpm die bij registratie in Nederland moet worden betaald, wordt onderscheid > lees meer ...
Overzicht maatregelen in regeerakkoord
Overzicht maatregelen in regeerakkoord De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol staat > lees meer ...
Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster
Dienstbetrekking voor grootaandeelhoudster Wie in dienstbetrekking werkt, is in beginsel verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er > lees meer ...
Nabetaling is onderdeel loon
Nabetaling is onderdeel loon Het loonbegrip in de fiscale wetgeving is ruim en omvat alle voordelen die iemand uit een > lees meer ...
Onvoldoende bewijs geen privégebruik
Onvoldoende bewijs geen privégebruik Indien een werkgever aan een werknemer een auto ook voor privégebruik ter beschikking stelt, heeft dat > lees meer ...
Onzakelijke borgstelling
Onzakelijke borgstelling Het ter beschikking stellen van vermogen aan een bv, waarin de terbeschikkingsteller een aanmerkelijk > lees meer ...
Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing
Afzien van stamrecht leidt tot belastingheffing Tot 1 januari 2014 was het mogelijk om de belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen door > lees meer ...
Stakingswinst ondernemer
Stakingswinst ondernemer Volgens de Wet IB 2001 is winst uit onderneming het bedrag van de voordelen die worden verkregen uit een > lees meer ...
Berekening invorderingsrente
Berekening invorderingsrente In de Invorderingswet 1990 is bepaald dat bij te late betaling van een belastingaanslag invorderingsrente > lees meer ...
Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland
Uitoefening optierecht na vertrek uit Nederland Voor uit het buitenland afkomstige werknemers met bijzondere expertise kan op verzoek de 30%-regeling in > lees meer ...
Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie
Geen step-up aanmerkelijk belang bij remigratie De meeropbrengst van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren is belast met inkomstenbelasting. > lees meer ...
Prinsjesdag 2017
Prinsjesdag 2017 Het gebruikelijke jaarlijkse pakket fiscale maatregelen dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dit > lees meer ...
Afschaffing inkeerregeling
Afschaffing inkeerregeling Zoals al eerder was aangekondigd wil het kabinet de inkeerregeling afschaffen. De inkeerregeling houdt in > lees meer ...
Multiplier giftenaftrek
Multiplier giftenaftrek Sinds 2012 worden giften aan culturele instellingen voor de bepaling van de giftenaftrek in de > lees meer ...
Definitie geneesmiddelen
Definitie geneesmiddelen Het verlaagde tarief in de btw is van toepassing op geneesmiddelen. Door een arrest van de Hoge Raad is > lees meer ...
Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders
Aansprakelijkheid pand- en hypotheekhouders In de Invorderingswet komt een bepaling die de aansprakelijkheid invoert voor pand- en hypotheekhouders > lees meer ...