TijssenNieuws
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan
Tweede Kamer neemt wetsvoorstel vertraagde verhoging AOW-leeftijd aan De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de > lees meer ...
Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd
Wetsvoorstel vertraging verhoging AOW-leeftijd In vervolg op het onlangs gesloten principeakkoord betreffende de pensioenen heeft de minister van > lees meer ...
Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom
Belastingheffing box 3 in strijd met recht op ongestoord genot van eigendom De belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting gaat tegenwoordig uit van een gedifferentieerd > lees meer ...
Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals
Tweede Kamer wil eerlijke winstbelasting voor multinationals De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om een commissie in te > lees meer ...
Wet arbeidsmarkt in balans
Wet arbeidsmarkt in balans De Eerste Kamer heeft de wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet verkleint de verschillen > lees meer ...
Datum einde arbeidscontract
Datum einde arbeidscontract Volgens het Burgerlijk Wetboek geschiedt opzegging van een arbeidsovereenkomst tegen het einde van de > lees meer ...
Belastingdienst en AVG
Belastingdienst en AVG Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd > lees meer ...
Scholingsaftrek wordt subsidie
Scholingsaftrek wordt subsidie De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans > lees meer ...
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding
Nieuwe regeling verdeling pensioen bij scheiding Er komt een nieuwe regeling voor de verdeling van pensioenen bij scheiding. Kern van de regeling is dat > lees meer ...
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting
Wijziging uitvoeringsbeschikking omzetbelasting In verband met de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting per 1 januari > lees meer ...
Aanpassing bijstand voor ondernemers
Aanpassing bijstand voor ondernemers Het kabinet heeft laten weten dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen per 1 januari 2020 wordt > lees meer ...
Lage arbeidsvergoeding echtgenote
Lage arbeidsvergoeding echtgenote De Wet IB 2001 bepaalt dat vergoedingen voor de arbeid van de partner van een ondernemer niet ten laste > lees meer ...
Aansprakelijkheid ongeval werknemer
Aansprakelijkheid ongeval werknemer De werkgever is aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn > lees meer ...
Minimumloon juli 2019
Minimumloon juli 2019 Per 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het volledige minimumloon naar 21 > lees meer ...
Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof
Implementatie verlengd betaald ouderschapsverlof De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een principeakkoord bereikt over > lees meer ...
Opzegverbod zwangerschap
Opzegverbod zwangerschap Gedurende een zwangerschap van een werkneemster geldt een verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst > lees meer ...
Rendabel maken van vermogen
Rendabel maken van vermogen Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel > lees meer ...
Kamervragen belastingheffing van dga
Kamervragen belastingheffing van dga In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch > lees meer ...
Heretikettering auto van de zaak
Heretikettering auto van de zaak Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden > lees meer ...
Aftrek dieetkosten
Aftrek dieetkosten De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan > lees meer ...