TijssenNieuws
Bezwaarschriften belastingheffing in box 3
Bezwaarschriften belastingheffing in box 3 De staatssecretaris van Financiën laat weten dat er wordt gewerkt aan een aanwijzing massaal bezwaar voor > lees meer ...
Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten
Maatregelen tegen stapeling van zorgkosten Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Veel mensen die een eigen > lees meer ...
Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan
Strafverzwaring door latere wetswijziging niet toegestaan Op grond van de oude inkeerregeling werd geen vergrijpboete opgelegd aan een belastingplichtige die > lees meer ...
Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners
Tweede Kamer wil minder verschil in belastingdruk een- en tweeverdieners De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen om met mogelijkheden te > lees meer ...
Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend
Wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid ingediend Een in Nederland gevestigde vennootschap, die ten minste 95% van de aandelen houdt in een andere in > lees meer ...
Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021
Bevriezing eigen risico zorgverzekering tot en met 2021 Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet in behandeling. De > lees meer ...
Scholingsuitgaven
Scholingsuitgaven Scholingsuitgaven zijn onder voorwaarden aftrekbaar, voor zover het totaal van de uitgaven hoger is dan > lees meer ...
Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post
Bekendmaking uitspraak op bezwaar moet per post Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in werking getreden. Sindsdien > lees meer ...
Belastingdienst niet klaar voor AVG
Belastingdienst niet klaar voor AVG Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. De AVG geldt > lees meer ...
Beperking toepassing non-concurrentiebeding
Beperking toepassing non-concurrentiebeding Een detacheringsbureau in de financiële sector had in de arbeidscontracten met haar werknemers een > lees meer ...
De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat?
De bedrijfsbbq en de WKR: hoe zit dat? De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de > lees meer ...
Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen
Compensatieregeling vrouwelijke zelfstandigen Een bepaalde groep zelfstandigen heeft alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en > lees meer ...
Berekening buitenlandbijdrage Zvw
Berekening buitenlandbijdrage Zvw EG-verordeningen inzake de sociale zekerheid bepalen dat in beginsel slechts één wetgeving van toepassing > lees meer ...
Verzuimboete
Verzuimboete Om een verzuimboete op te leggen is voldoende dat sprake is van een verzuim. Schuld of verwijtbaarheid > lees meer ...
Non-concurrentiebeding
Non-concurrentiebeding Een non-concurrentiebeding wordt in de praktijk vaak concurrentiebeding genoemd. Feitelijk is dat niet > lees meer ...
Gebruikelijk loon
Gebruikelijk loon De gebruikelijk-loonregeling is van toepassing op werknemers, die een aanmerkelijk belang hebben in de > lees meer ...
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking
Aanpak van belastingontwijking en -ontduiking De vaste commissie voor Financiën van de Eerste Kamer heeft vragen gesteld aan de staatssecretaris over > lees meer ...
Aanzegverplichting
Aanzegverplichting Bij een tijdelijk arbeidscontract voor een duur van zes maanden of langer geldt de aanzegverplichting. > lees meer ...
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname
Aftrek voorbelasting op kosten strategische overname Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie EU verricht een zuivere holdingmaatschappij geen > lees meer ...
Ketenregeling arbeidsrecht
Ketenregeling arbeidsrecht De ketenregeling in het arbeidsrecht houdt in dat van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde > lees meer ...