Opvolgen

“Begin op tijd over opvolging na te denken”
Opvolgen is een onderwerp dat de gemoederen aardig bezighoudt. Tegenwoordig kiezen lang niet alle zoons, dochters of andere familieleden vanzelfsprekend voor de voortzetting van het familiebedrijf. Zeker in branches en sectoren waar de marges onder druk staan. Fiscale, financiële, sociale en juridische consequenties moeten worden overzien. Dan hebben wij het nog niet eens over de emotionele consequenties.

Daarom Tijssen
Ondanks dat de opvolging nog ver weg is, is het toch zaak om een en ander vroeg op te stellen. Wij adviseren om niet te laat aan een geschikte kandidaat te denken. Aspirant-eigenaren hebben te maken met -niet zelden- lange processen. Wat is uw eigen visie? Waar wilt u naartoe? Wij hebben ervaring met het thema bedrijfsopvolging en kunnen ondernemers bij de overdracht intensief begeleiden.