Groeien

“Wij zijn accountant én ondernemer”
U bent enige tijd geleden gestart. De formule groeit. U heeft gezaaid en nu wilt u oogsten. Het komt op u af. U moet gaan structureren. U gaat verantwoordelijkheden aanbrengen en de hiërarchie herzien. Taken moeten wellicht worden gedelegeerd. U wordt meer en meer manager. Uw rol gaat nu over beleid en strategie. Waar wilt u naar toe? Waar krijgt u nog mee te maken? Waar liggen de knelpunten?

Daarom Tijssen
Door doelstellingen meetbaar te maken, kunnen we ‘en route’ bepalen of u op de goede weg bent of dat bijstelling nodig is. U moet strategische doelstellingen hebben. Op basis hiervan bent u in staat overwogen keuzes te maken. Meten = weten!

In dit belangrijke groeiproces ontstaat een rolverdeling tussen de ondernemende accountant en u als ondernemer. Dan zijn wij accountant én ondernemer. Onze mensen gaan meten. Wij adviseren en geven dingen mee om over na te denken. We kijken naar mogelijkheden voor gecontroleerde groei en winst. Wij kijken naar calculatiebeleid en naar uw voorraadbeheersing. Wij geven een uitdaging mee in plaats van alleen maar naar cijfers te kijken. Cijfers krijgen meer emotie. Wij gaan bewaken. Kortom, wij nemen in deze fase uw bedrijf zorgvuldig en nauwgezet onder de loep, dagen u uit en stippelen gezamenlijk een groeistrategie uit.